Trường mầm non Trung Mầu quyết tâm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới!

Có 12 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV và cả năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 10-01-2022
2 Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, phương tiện đi lại và TS khác năm 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

 Thông tin ba công khai 31-12-2021
3 Công khai điều chỉnh, giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021

(Tải File đính kèm)

138/QĐ-MNTMThông tin ba công khai 23-12-2021
4 Công khai giao bổ sung CCTL và KP thường xuyên năm 2021

(Tải File đính kèm)

127/QĐ-MNTMThông tin ba công khai 01-12-2021
5 Công khai thực hiện dự toán ngân sách quý 3/2021

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 05-10-2021
6 Cắt giảm chi thường xuyên theo QĐ 4034/QĐ-UBND ngày 9/7/2021

(Tải File đính kèm)

60/QĐ-MNTMThông tin ba công khai 27-07-2021
7 Công khai thực hiện dự toán Quý II và 6 tháng đầu năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 02-07-2021
8 Công khai quyết toán thu - chi năm 2020

(Tải File đính kèm)

31/QĐ-MNTMThông tin ba công khai 22-04-2021
9 Công khai thực hiện ngân sách quý I năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 10-04-2021
10 Công khai bản kê khai tải sản, thu nhập CBQL

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 15-03-2021
11 Thực hiện công tác DC, Công khai

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 05-01-2021
12 Công khai dự toán năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 02-01-2021