Trường mầm non Trung Mầu quyết tâm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới!

Hiệu trưởng

Phạm Thị Thùy Dung
Phạm Thị Thùy Dung

Ngày sinh: 14/9/1983

Điện thoại riêng: 0963599204

Phó hiệu trưởng

Vũ Thị Thu Thúy
Vũ Thị Thu Thúy

Ngày sinh: 7/7/1986

Điện thoại riêng: 0983268726

Dương Thị Minh
Dương Thị Minh

Ngày sinh: 13/5/1973

Điện thoại riêng: 0374349773